Gavekort

For gavekort kan dere ta kontakt med oss på Karslbu
eller ta kontakt per epost (post@karlsbu.net) eller per telefon (51484201 / 92446492)

Mat og kjærlighet starter akkurat her. Ekte heimalaga husmannskost, for folk flest