Om oss


Karlsbu Kafe og Selskapslokaler – historie

Karlsbu Kafe og Selskapslokaler eies og drives i dag av Siri Marie Kartevoll.

Det var foreldrene hennes, Judith og Bjarne, som startet det hele i 1964 da de kjøpte 5 mål jord for å realiserer en drøm om å etablere en bensinstasjon her. I 1972 bygget de hus på denne tomten.

Ideen om en bensinstasjon har siden da videre utviklet seg til en kafe og videre til selskapslokaler med ulike arrangementer.

Steg for steg har de bygget på og vidererutvidet sin forretningside’ i takt med den økende interesse folk har vist som kommer til Karlsbu, og derfor har det vært behov for mer plass til både salg av mat og til ulike arrangementer.

Første del ble bygget i 1989, denne var på 70 m2.

Andre del ble bygget i 1992.

Tredje del ble bygget i 1997.

Fjerde del ble bygget i 2004.

 

Det totale bygg er i dag på ca 1.000 m2.